(3+1) Mesleki Uygulama İşlem Akış Şeması (öğrenciler için)

02 Mart 2022 Çarşamba

Bahar Yarıyılı Staj Takvimi için tıklayınız
( Linklere (bağlantı) ulaşmak için dosyayı indirmeniz gerekmektedir.
 Dosyayı indirmeden linklere ulaşmak için mavi ile yazılı kısımlara tıklamanız yeterlidir.
T.C.  GİRESUN ÜNİVERSİTESİ  ALUCRA TURAN BULUTÇU MESLEK YÜKSEKOKULU
BAHAR YARIYILI STAJ TAKVİMİ
27 Kasım 2023- 31 Aralık 2023 ‘’ilgili makama dilekçe’’ ile iş yerine başvuru yapılır.
27 Kasım 2023-31 Aralık 2023 Staj Sözleşmesi(Stajdan ücret alan öğrenciler İÇİN)
 ve İş Yeri Kabul Formu'nun öğrenci ve işletme tarafındandoldurulması
4 Aralık 2023- 15 Ocak 2024 Staj Sözleşmesi(Stajdan ücret alan öğrenciler İÇİN)
ve İş Yeri Kabul Formunun staj danışmanı ve staj komisyonu tarafından imzalanması                                                   
5 Ocak 2024 Kariyer yönetim sistemine (muys) öğrenci girişlerinin yapılması için son gün(İsteğe bağlı)
26 Ocak 2024 Kariyer yönetim sistemine (muys) firma girişlerinin yapılması için son gün(İsteğe bağlı)
2 Şubat 2024 Firma ve öğrenci eşleştirmelerinin (staj yeri tercihlerinin) kariyer yönetim sistemi (Muys) üzerinden yapılması için son gün(İsteğe bağlı)
26 Şubat 2024 Bahar yarıyılı staj başlaması


29 Mart 2024-4 Nisan 2024
Stajdan ücret alan öğrencilerin mart dönemi için; “Form 8 – Staj Sonu Devlet Katkı Payı Onay Formu”,“Form 9 – Stajyer Öğrenci Puantaj Cetveli” ve işyeri tarafından staj ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunu staj danışmanına gönderilmelidir 
Stajdan ücret almayan öğrencilerin mart dönemi için; Form 9 – Stajyer Öğrenci Puantaj Cetveli”  staj danışmanına gönderilmelidir 
12 Nisan 2024 Öğrenci İşyeri Uygulama Sorumlusu tarafından imzalanacak “ İşyeri Değerlendirme Formu”  ve “ Staj Dosyası_3+1_ Vize Raporu”  staj danışmanınıza göndermelidir.


29 Nisan 2024-05 Mayıs 2024
Stajdan ücret alan öğrencilerin nisan dönemi için; “Form 8 – Staj Sonu Devlet Katkı Payı Onay Formu, “Form 9 – Stajyer Öğrenci Puantaj Cetveli” ve işyeri tarafından staj ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun  staj danışmanına gönderilmelidir 
Stajdan ücret almayan öğrencilerin nisan dönemi için;  Form 9 – Stajyer Öğrenci Puantaj Cetveli”ni staj danışmanına gönderilmelidir 16 Haziran 2024
 
Stajdan ücret alan öğrenciler mayıs ve haziran dönemi için; İşyeri Uygulama Sorumlusu tarafından imzalanacak  İşyeri Değerlendirme Formu  ve StajDosyası_3+1FinalRaporu” ile birlikte  Form 8 – Staj Sonu Devlet KatkıPayı Onay Formu”, “Form 9 – Stajyer Öğrenci Puantaj Cetveli ve işyeri tarafından staj ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunu  staj danışmanına gönderecektir.
Stajdan ücret almayan  öğrenciler mayıs ve haziran dönemi için; İşyeri Uygulama Sorumlusu tarafından imzalanacak  İşyeri Değerlendirme Formu  ve Staj Dosyası_3+1_ Final Raporu” ile birlikte   “Form 9 – Stajyer Öğrenci Puantaj Cetveli”  staj danışmanına gönderecektir.
Staj son günü
Not: Staj yapan öğrencilerden staj sözleşmesini dolduranlar stajları boyunca her ayın 1’i ile 7’si arasında Form 4 (Staj Sonu Devlet Katkı Payı Formu), Banka Dekontu (Firma Tarafından Yatırılan Ücrete Dair) ve Form 9 (Puantaj Kayıt Cetveli) yüksekokul öğrenci işlerine gönderilmeli.
Not: Stajla ilgili evraklara okulumuz web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Staj danışmanınız tarafından  onaylanan  belgelerden “ Staj Sözleşmesi”nin  (3 adet)’, 1 adedini işletmeye teslim etmelisiniz.  1 adedini ise de Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte  ÖĞRENCİ İŞLERİ’ ne teslim etmelisiniz
Staj danışmanınız  “ İş yeri Uygulama Kabul Formu”nun 1 adedini alacak 1 adedini de  size verecektir
CRTL+MOUSE SAĞ TUŞA FORMLAR ÜZERİNDE TIKLARSANIZ DOSYA İNER.
 

Hızlı Erişim