Misyon- Vizyon

14 Eylül 2021 Salı

 

Misyon 

Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutcu Meslek Yüksekokulu 

Çağdaş bilgi ile donanmış, bilgi çağının gerektirdiği kültürel bilime, iletişim becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen problem çözme yeteneğinde ve ekip çalışması ruhuna sahip, önderlik yapabilecek vasıfta, Atatürk İlke ve İnkılâpları’na bağlı ve onları özümsemiş yurtsever nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bilimsel çalışma, araştırma ve yayınlarını çağdaş dünyanın kabul ettiği bilim insanlarının rehberliğinde gerçekleştirilecek eğitim-öğretimle;

 • Ülkesi ve insanlık için yapması gerekenler konusunda fikri yapısı şekillenmiş;
 • Hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, laik, demokrat ve erdemli bir birey olmanın ancak sevgi ve hoşgörü dolu bir yürekle mümkün olabileceğine inanmış;
 • Milletimizin ve insanlığın geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi, beceri, heyecan ve iradeyle donatılmış;
 • Atatürk ilke ve inkılapları ışığında Türk toplumunun değerlerini tanıyan ve tanıtan bireyler yetiştirmek ve;
 • Öğrencileri ile birlikte Giresun Üniversiteli olmanın gururunu çalışanlarında da yaratmak ve yaşatmak.

Vizyon

Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutcu Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu: Ticaret hayatının talep ettiği ara elaman olan işgücü eğitimini nitelikli olarak gerçekleştirirken, sürekli değişen iş koşullarına uyum sağlayacak mesleki beceri tabanına ve teknolojinin dayandığı temel bilgilere sahip olarak yetiştirdiği meslek elamanları ile örnek gösterilen bir meslek yüksekokulu olmaktır.

Değerler

 • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık
 • Çağdaşlık
 • Adalet
 • Şeffaflık
 • Kişisel dürüstlük
 • Akademik dürüstlük
 • Toplumsal sorumluluk
 • İnsan haklarına saygı
 • Etik değerlere bağlılık
 • Profesyonellik
 • Demokratik yönetim
 • Yenilikçilik
 • Bireysel sorumluluk
 • Saygılı olmak

Hızlı Erişim