Hakkımızda

14 Eylül 2021 Salı

Alucra Turan BULUTCU Meslek Yüksekokulu 2005 tarihinde kurulmuştur.

2005-2006 Öğretim Yılı Muhasebe ve İşletme Programıyla 60 öğrenci ile ders başı yapan Yüksekokulumuz ilk mezunlarını 2006-2007 Öğretim Yılında Muhasebe ve İşletme Programından vermiştir.

2007-2008 Öğretim Yılında Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı, Bankacılık ve Sigortacılık, Halkla ilişkiler ve Tanıtım ve Maliye Programları açılmış ve bu altı programla öğretime devam etmiştir.

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı, Bankacılık ve Sigortacılık ve Muhasebe Programları ve 2011-2012 Halkla ilişkiler ve Tanıtım ve Maliye Programlarının II. Öğretimleri de açılmıştır.

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında, Medya ve İletişim Programı açılmıştır.

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında, Laborant ve Veteriner Sağlık Programı açılmıştır.
 

Meslek Yüksekokulumuzun amacı, programlar kapsamında öğrenim gören öğrencilerimizin bu alanlardaki ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yeterli donanıma sahip olmalarını sağlamaktır. Ayrıca, mezun olan öğrencilerimiz Açık Öğretim Fakültesi İktisat, İşletme ve Maliye Programlarına sınavsız olarak dikey geçişle 3. sınıftan başlayabilmekte ve ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavını kazanmak suretiyle örgün öğretime 3. sınıftan devam ederek lisans öğrenimlerini tamamlama imkanına sahiptirler.

Meslek Yüksekokulumuz Bölümleri ve Bölümlere bağlı programlar aşağıda belirtilmiştir.

BÖLÜM ADI PROGRAM ADI
Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Yönetim ve Organizasyon  İşletme Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asist.
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık  Maliye
Bankacılık ve Sigortacılık
Pazarlama ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Medya ve İletişim
Reklamcılık
Veterinerlik  Laborant ve Veteriner Sağlık
Sosyal Hizmetler Sosyal Hizmetler
Dış Ticacret Dış Ticaret
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik
Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler  Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik 
Ulaştırma Hizmetleri  Posta Hizmetleri 

2017 yılında Üniversitemiz tarafından açılan ancak öğrenci alamayan programlarımız ise şu şekildedir;
Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
Posta Hizmetleri,
DIş Tİcaret,
Sosyal Hizmetler,
Tıbbi Dokümantasyon ve Sektreterli, 
Sosyal Güvenlik 


Fiziksel Olanaklar

24 Derslik (8 derslik Projeksiyonlu), 2 Bilgisayar Laboratuvarı, Medya Atolyesi, Anotomi Laboratuvarı, Veteriner Laboratuvarı, Kütüphane

Hızlı Erişim