Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

04 Nisan 2021 Pazar

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının amacı,  laboratuvar, klinik uygulamalar, hayvansal kökenli gıda güvenliği ve güvenirliği ile hayvan besleme ve yetiştirme alanlarındaveteriner hekime yardımcı olacak ara eleman yetiştirmektir.


Hızlı Erişim