Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

07 Eylül 2020 Pazartesi

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının amacı,  laboratuvar, klinik uygulamalar, hayvansal kökenli gıda güvenliği ve güvenirliği ile hayvan besleme ve yetiştirme alanlarındaveteriner hekime yardımcı olacak ara eleman yetiştirmektir.


Hızlı Erişim