2019 YKS Ek Kayıt Duyurusu

05 Ekim 2020 Pazartesi

 KAYIT İŞLEMLERİ 

2020 YKS Ek yerleştirme sonuçlarına göre kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerden dileyenler 05-07 Ekim 2020 tarihlerinde e-kayıt, dileyenler 05-09 Ekim 2020 tarihlerinde ise Üniversitemize gelerek şahsen kayıt yaptıracaklardır.

Kayıtlar hakkında aşağıda gerekli bilgiler yer almaktadır.
 
 1.Kayıt Tarihleri :

e kayıt:     05-07 Ekim  2020

Şahsen kayıt: 05-09 Ekim  2020

  2.  – Şahsen kayıt yaptırmak isteyen adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.
  • Posta ile kayıt yapılmaz.
  • Zorunlu hallerde noter tasdikli vekaletname ile kayıt yaptırılabilir.
  • Kayıtlar ilgili birimler tarafından yapılmaktadır.
Kayıt İçin İstenen Belgeler 
 
1.Kayıt Formu iki nüsha halinde çıkartılıp üzerindeki bilgiler doldurularak, kendisi ve kayıt görevlisi tarafından imzalanıp, bir tanesi kendisinde kalacak bir tanesi ise kayıt görevlisine teslim edilecektir.
Kayıt formu için tıklaynız
   
2.  Lise diplomasının veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı kayıt görevlisi tarafından görüldükten sonra fotokopisi alınacak ve belgenin aslı öğrenciye teslim edilecektir.)

  Ders Kaydı (ÖNEMLİ)

Kesin kayıt işlemi gerçekleşen öğrencilerimizin birinci sınıf güz yarıyılı ders kayıtları -seçmeli dersler hariç- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.  Seçmeli ders işlemleri ilgili fakülte/yüksekokul tarafından yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Hızlı Erişim