Uzaktan eğitimle ilgili bilgilendirme

17 Eylül 2020 Perşembe

Bu dönem uzaktan öğretimle birlikte olacağız. Sağlığımız için araya mesafe koyuyoruz.

Diğer önlisans ve lisans öğrenimi yapan okullarda eğitim ve öğretim nasıl olacak? 

 2020-2021 Öğretim yılı Güz döneminde, diğer tüm akademik birimlerde, teorik dersler, 
“Uzaktan Öğretim Uygulama ve Değerlendirme Komisyonu” nun almış olduğu aşağıda belirtilen 
kararlar doğrultusunda yürütülecektir:

1.  Tüm birimlerde bir saatlik ders için online ders süresi en az 30 dakika, iki saatlik ders için 50 
dakika, üç saatlik ders için 70 dakika, dört saatlik ders için 90 dakika olarak belirlenmiştir.  

2.  Uzaktan  öğretimle  uygulanmasına  karar  verilen  “Staj  ve  Uygulama”  derslerinin  işleyişi  ve 
süreciyle ilgili kararlar, okullar tarafından alınacak. 

3.  Lisansüstünde Uzmanlık Alan, Seminer ve Tez Yönetimi dersleri ile ilgili kararlar Enstitülerin 
ilgili kurullarınca alınacak. 

4.  Her şube ve ikinci öğretim için derslerin 14 hafta olarak senkron (canlı) şeklinde yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

5.  Ara sınav, final ve bütünleme için birer adet ödev verilecek veya online sınav yapılacak. 
6.  Sınavların  ödev  olarak  yapılması  durumunda,  öğretim  elemanları  ödevleri  intihal 
programlarıyla kontrol edecek. 

 (3+1) Modeli kapsamındaki stajlar nasıl yapılacak? 

 (3+1)  Modeli  kapsamındaki  stajlar,  ilgili  okulların  koordinatörlüğünde  üç  ayrı  şekilde 
yapılabilecek: 

1.  Staj  yerini  belirleyen  ve  stajı  güz  döneminde  yapmak  isteyen  öğrenciler,  stajlarını  güz 
döneminde tamamlayabilir. 

2.  Güz  döneminde  staj  yapması  gereken  öğrenciler,  istemeleri  halinde  stajlarını  bahar 
döneminde yapabilir. 

3.  Staj  yerini  ayarlayamayan  ya  da  staj  yapmak  istemeyen  öğrenciler  uzaktan  öğretimle 
verilecek dersler ile stajı tamamlayabilir. 
 
 Uzaktan Öğretim Sistemine öğrenci nasıl katılacak?
 

Giresun  Üniversitesi  Uzaktan  Öğretim  Sistemi  (http://eders.giresun.edu.tr)  portalı 
üzerinden çalışmaktadır. Öğrencilerimiz, “Öğrenci Bilgi Sistemi” ne ait şifreleri ile bu portala giriş 
yaparak, dersleri takip edeceklerdir. 

Yeni  kayıt  yaptıran  öğrencilerimiz,  “Öğrenci  Bilgi  Sistemi”  şifrelerini,  (http://ubs.giresun.edu.tr) 
sayfası üzerinden alacaklardır.  Şifrelerle ilgili sorun yaşayan öğrencilerimiz, Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı’na başvurarak destek alabileceklerdir. 

Üniversitemiz “Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)” internet sayfası adresi: 
(http://uzem.giresun.edu.tr) Bu adres üzerinde detaylı bilgiye, diğer SIKÇA SORULAN SORULARA 
ve CEVAPLARINA erişebilirsiniz. 

Yeni kayıtla gelen öğrencilerin yapması gereken başka bir işlem var mı? 

Yeni  kayıtla  gelen  öğrencilerimiz  kayıt  yaptırdıkları  okullara  başvurarak,  bu  konuda 
yapmaları gereken bir işlem olup olmadığını öğrenmelidirler.  

Hızlı Erişim