Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler

TANITIM

Halkla ilişkiler kişi veya kuruluşların bilgi ve iletişim gereksinimlerine bütünsel bakış açısıyla etkin çözümler üretirken bilimsel araştırma yöntemini uygulayan bir disiplindir. Ülkemizde ulusal ve uluslararası gelişmelerin etkisiyle halkla ilişkiler gün geçtikçe saygınlığını arttırmakta ve aranan bir meslek dalı olmaya devam etmektedir. Halkla ilişkiler bir lüks değil işletmeler için bir gereksinim haline gelmiştir. Bu doğrultuda halkla ilişkilerden amaç kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanı yetiştirmektir. Bu nedenle ekonomik platformda işletmeler arası acımasız bir rekabetin olduğu dolayısıyla bu ortamda işletmelerin çağı yakalayabilmeleri rekabette başarılı olabilmeleri için kullandıkları en etkin ikna ve inandırma tekniklerinden biri ve belki de en önemlisi “HALKLA İLİŞKİLERDİR”.

PROGRAMIN AMACI

Halkla ilişkiler kişi veya kuruluşların bilgi ve iletişim gereksinimlerine bütünsel bakış açısıyla etkin çözümler üretirken bilimsel araştırma yöntemini uygulayan bir disiplindir. Ülkemizde ulusal ve uluslararası gelişmelerin etkisiyle halkla ilişkiler gün geçtikçe saygınlığını arttırmakta ve aranan bir meslek dalı olmaya devam etmektedir. Halkla ilişkiler bir lüks değil işletmeler için bir gereksinim haline gelmiştir. Bu doğrultuda halkla ilişkilerden amaç kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanı yetiştirmektir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM EDİLEBİLME ALANLARI

Bu program mezunları görsel ve yazılı basın Turizm, Sağlık, Eğitim, Finans Sektörü Kamuoyu araştırması Yönetim Danışmanlığı konularında ve endüstriyel işletmelerde uzman olarak görevlendirilebilirler. Kısacası malzemesi insan olan her tür mal ve hizmet üreten sektörlerde görev alabilirler.