Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

TANITIM

Sağlık kurum ve kuruluşlarının, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu insan gücü olan tıbbi sekreterleri yetiştirmektir

PROGRAMIN AMACI

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programının temel amacı;  Program süresince öğrencilerimize tıbbi terminoloji, hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları ile etkili iletişim kurabilme, protokol kuralları, işe motive olma, stresten uzak durma, dosyalama ve arşivleme teknikleri, ICD-10 sistemini kullanarak kodlama yapabilme, raporlama, resmi yazışmaların yapılması vb. konular hakkında beceriler kazandırılır.Dünyada sağlık sektöründe gelişmiş ülkelerin sahip oldukları teknolojinin aynısını eş zamanlı kullanabilecek düzeye gelen, yetişmiş hekim ve yardımcı personellerin sayısının ve kalitesinin gün geçtikçe arttığı ülkemizde, sekreterya hizmetlerine olan ihtiyaç da beraberinde artmıştır. Sağlık sektörünün her alanında, sekreterya hizmetleri adı altında, hastalara ait tanı ve tedavileri yazıp, kaydedip arşivleyen, basılı veya elektronik ortama kayıtlı bilgi ve belgeleri derleyen, tıbbi terminolojiye hakim, yazılı ve sözlü iletişim kurarak sağlık hizmeti alan ve verenlere zaman ve emek tasarrufu sağlayan, etik kurallara saygılı meslek mensupları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu bölümden mezun olanlar Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - Meslek Elemanı (Tıbbi Sekreter) unvanı ile görev alabilecek; verilen disiplinli ve üst düzey eğitim-öğretim ile üstleneceği görevi başarıyla yürütebilecek kaliteli ve nitelikli ara kadro elemanları yetiştirebilen bir öğretim kurumu olmaktır.

MEZUNLARIN İSTİHDAM EDİLEBİLME ALANLARI

Mezunlar; Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, ambulans şirketlerinde görev alabilirler. Özel sağlık kuruluşlarında sekreter, arşivist, istatistik memuru olarak çalışabildikleri gibi ilaç tanıtım firmalarında da görev yapabilirler. Çok iyi bilgisayar bilgisi ile donatılmış olmaları ve on parmak daktilo bilmeleri tıbbi yazılım büroları tarafından çok aranan eleman olmalarını sağlamaktadır.