İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi

TANITIM

İşletmecilik Programı, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp geliştirebilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

PROGRAMIN AMACI

Kaynakları, varlıkları, zamanı, işlemi ve iş gücünü yönetmek konusunda bir iş yerine bağlı olarak yönetime katkı vermek suretiyle rol üstlenen veya kendi iş yerinde yönetim fonksiyonlarını icra eden kişileri yetiştirmek.
 

MEZUNLARIN İSTİHDAM EDİLEBİLME ALANLARI

  • Özel şirketlerin yönetim, muhasebe, finansman, pazarlama ve üretim departmanları
  • Finansal aracılar (banka, sigorta şirketleri, aracı kurumlar vb.)
  • Şahsa ait muhasebe büroları.