Maliye

Maliye

TANITIM

Kamu sektöründe ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara, bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirecek elemanlar yetiştirilir.

PROGRAMIN AMACI

Maliye Ön Lisans Programının temel amacı;  bilginin, ihtisasın, tecrübenin önem kazandığı ve daha rahat yaşayabilmek için daha fazla çalışmanın gerektiği çağımızda bu gereklere uygun mali bilgilerle donatılmış, önlisans düzeyinde öğrenci yetiştirmek, gerek bölüm öğretim elemanlarının yaptığı, gerekse ülke çapında yapılan araştırmalarla mali konulardaki gelişmeleri izleyerek özellikle iktisat, muhasebe ve mali hukuk ağırlıklı bir programla, başlıca Maliye ve Gümrük Bakanlığının çeşitli kademelerine ve özel işletmelerin muhasebe hizmetlerine eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programdan mezun olan öğrenciler Meslek Elemanı Ünvanı ile iş hayatına atılmaktadır.

MEZUNLARIN İSTİHDAM EDİLEBİLME ALANLARI

  • Maliye ve Gümrük Bakanlığı,
  • Merkez Bankası,
  • Kamu İktisadi Teşebbüsler, 
  •  DPT,
  • Mahalli idareler,
  • Sayıştay,
  • Bankalar ve özel sektörün değişik kuruluşlarında çalışılabilir.