Laborant Veteriner Sağlık

Laborant Veteriner Sağlık

TANITIM

Dünya hayvancılığının mihenk taşı olan veterinerlik bölümü hekimlerin yanı sıra veteriner teknikerliğini de içermektedir. Hayvancılığın her alanın söz sahibi bu meslek grubu sadece teşhis tedavi ile sınırlandırması çok yanlış olduğu herkesçe bilinen gerçektir. Özellikle koruyucu hekimliği, bakım, besleme meslek grubunun öncü görevleridir. Hem bölgemizin hem ülkemizin hayvancılık geleceği bu meslek grubunun ellerinde yükselecektir. Teknolojik ilerlemeler ile bu alanda alınan eğitim çok değerli hale gelmiştir.

BÖLÜM OLANAKLARI

Programımızda iki öğretim görevlisi mevcuttur. Alucra Turan Bulutcu Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki derslikler, bilgisayar laboratuvarları, projeksiyon sınıfları, İnternet salonu ve kütüphane mevcuttur. Ayrıca bir uygulamalı muayene salonu, anatomi laboratuvarı, Temel uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Her ders dönemi yakın bölgelerde uygulamalı eğitim alanları, 2. Sınıfların katıldıkları teknik geziler.

BÖLÜMÜN AMACI

Programımızın amacı ülkemiz hayvancılığına ve sağlık sektörüne katkıda bulunmak; kamu ve özel sektöre yüksek kalitede personel yetiştirmektir. Bu bağlamda bölümümüzün misyonu (özgörevi) toplumsal sorumluluk sahibi, akılcı düşünme yeteneğini kullanan, özgün bilimsel çalışmalarla bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi toplumun hizmetine sunarak toplumsal kazanımların arttırılmasına katkıda bulunan, kendisini geliştirebilen, Atatürk İlke ve Devrimlerini kendisine rehber edinerek çevresine önderlik edebilecek kapasitede bireyler yetiştirmektir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM EDİLEBİLME ALANLARI

  • KPSS'den gereken puanı almaları durumunda kamu sektöründe işe girebilmektedirler.
  • Tarım- Orman bakanlığı,
  • Belediyeler,  
  •  Hayvancilik işletmelerinde,
  • Üniversiteler,
  • Süt ve süt ürünleri fabrikalari,
  • B- Veteriner kliniklerinde.